• Dňa 20. 01. 2020
 • REF 0.036868 0.00%
 • ABF 0.124615 0.05%
 • KOP 0.038162 0.01%
 • FLK 0.103679 0.02%
 • ME1 0.105491 -0.01%
 • ME2 0.097454 -0.02%
 • ME3 0.10247 0.00%
 • ESV 0.10105 0.04%
 • E18 0.103867 -0.03%
 • AMG 0.043183 -0.03%
 • SEF 0.036488 -0.13%
 • DOP 0.044116 -0.01%
 • VRF 0.054066 0.15%
 • APO 0.111107 0.09%

VÚB AM Investičné sporenie

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov VÚB AM

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Aktualizácia dokumentov podiel. fondov VÚB AM

16. 10. 2019

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 16.10.2019 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov a predajného prospektu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový fond Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu zmeny popisu rizík spojených s investovaním do...

Read more

Aktualizácia dokumentov podiel. fondov VÚB AM

17. 12. 2019

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 17.12.2019 schválilo aktualizáciu predajných prospektov všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., a aktualizáciu kľúčových informácií pre investorov fondov Active Bond Fund, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny Fond, Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III,...

Read more

Myslite dlhodobo s VÚB AM Akciovým Portfóliom

11. 07. 2019

Fond VÚB AM Akciové Portfólio vznikol dňa 11.7.2019 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri vyššej miere rizika s investičným horizontom minimálne 7 rokov. Fond investuje najmä do verejne obchodovaných fondov (ETF), prípadne futures kontraktov na akciové trhy a v menšej miere aj na peňažných a...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

Market share 18%
We manage 1,7 bln €
Number of clients 150 ths
Experience 20 rokov
Awards more than
27