• Dňa 19. 08. 2019
 • REF 0.036875 0.00%
 • ABF 0.123198 -0.14%
 • KOP 0.038018 0.07%
 • FLK 0.102651 -0.02%
 • ME1 0.102877 0.14%
 • ME2 0.096044 0.11%
 • ME3 0.099317 0.20%
 • ESV 0.098289 0.18%
 • E18 0.100242 0.31%
 • AMG 0.041243 0.25%
 • SEF 0.036551 -0.69%
 • DOP 0.041702 0.53%
 • VRF 0.048433 0.13%
 • APO 0.098175 0.81%

Dynamické portfólio

Najpredávanejší fond na Slovensku v roku 2018

read more

VÚB AM Investičné sporenie

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov VÚB AM

read more

News

Myslite dlhodobo s VÚB AM Akciovým Portfóliom

11. 07. 2019

Fond VÚB AM Akciové Portfólio vznikol dňa 11.7.2019 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri vyššej miere rizika s investičným horizontom minimálne 7 rokov. Fond investuje najmä do verejne obchodovaných fondov (ETF), prípadne futures kontraktov na akciové trhy a v menšej miere aj na peňažných a...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

11. 07. 2019

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 11.07.2019 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu Akciového Portfólia, predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok VÚB AM Investičného Sporenia. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový...

Read more

Aktualizácia Spoločného prevádzkového poriadku

11. 07. 2019

Všeobecná úverová banka, a.s. a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. s účinnosťou od 11.7.2019 schválili nové znenie Spoločného prevádzkového poriadku. Zmeny boli vykonané najmä z dôvodu pridania nového podielového fondu Akciové Portfólio do ponuky fondov spoločnosti VÚB AM.

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Total group assets under management more than 300 bln Eur
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Video

Fund catalogue

Investor school

Market share 20%
We manage 1,7 bln €
Number of clients 150 ths
Experience more than
18 years
Awards more than
25