• Dňa 13. 11. 2019
 • REF 0.036871 0.00%
 • ABF 0.123237 0.00%
 • KOP 0.038076 -0.02%
 • FLK 0.103278 -0.12%
 • ME1 0.104637 -0.10%
 • ME2 0.096934 -0.13%
 • ME3 0.101439 -0.16%
 • ESV 0.099372 -0.07%
 • E18 0.102378 -0.15%
 • AMG 0.041952 -0.08%
 • SEF 0.036506 -0.01%
 • DOP 0.042905 -0.18%
 • VRF 0.051139 -0.27%
 • APO 0.10465 -0.25%

INVESTOROM MÔŽE BYŤ KAŽDÝ
UŽ OD 20 EUR MESAČNE

read more

VÚB AM Investičné sporenie

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov VÚB AM

read more

Dynamické portfólio

Najpredávanejší fond na Slovensku v roku 2018

read more

News

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

16. 10. 2019

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 16.10.2019 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov a predajného prospektu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový fond Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu zmeny popisu rizík spojených s investovaním do...

Read more

Myslite dlhodobo s VÚB AM Akciovým Portfóliom

11. 07. 2019

Fond VÚB AM Akciové Portfólio vznikol dňa 11.7.2019 ako fond určený pre skúsenejších investorov, ktorí očakávajú vyššie zhodnotenie investície pri vyššej miere rizika s investičným horizontom minimálne 7 rokov. Fond investuje najmä do verejne obchodovaných fondov (ETF), prípadne futures kontraktov na akciové trhy a v menšej miere aj na peňažných a...

Read more

Aktualizácia dokumentov podielových fondov VÚB AM

11. 07. 2019

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 11.07.2019 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov, štatútu Akciového Portfólia, predajných prospektov podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. a tiež Obchodných podmienok VÚB AM Investičného Sporenia. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Total group assets under management more than 300 bln Eur
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Video

Fund catalogue

Investor school

Market share 19%
We manage 1,6 mld €
Number of clients 150 ths
Experience more than
18 years
Awards more than
25