• Dňa 12. 02. 2020
 • REF 0.036882 0.01%
 • ABF 0.12606 0.05%
 • KOP 0.038253 0.03%
 • FLK 0.104689 0.12%
 • ME1 0.106192 0.22%
 • ME2 0.097898 0.16%
 • ME3 0.102952 0.22%
 • ESV 0.101705 0.20%
 • E18 0.104318 0.24%
 • AMG 0.043102 0.62%
 • SEF 0.036633 -0.12%
 • DOP 0.044338 0.25%
 • VRF 0.053957 0.59%
 • APO 0.114236 0.63%

Top Investícia 2019

S ocenenením pre fondy Eurizon Capital

read more

VÚB AM Investičné sporenie

Program pravidelného investovania
do vybraných fondov VÚB AM

read more

Well combined
investment opportunity

Combiproduct with interesting 2% p.a.
interest rate on term deposit

read more

News

Úspech spoločnosti Eurizon Capital na konferencii Fincentrum & Forbes Investícia roka 2019

03. 02. 2020

Dňa 21.1.2020 sa na konferencii Fincentrum & Forbes Investícia roka 2019 stal Eurizon Capital jednou z najviac oceňovaných zahraničných spoločností v konkurencii viac ako 600 domácich a zahraničných fondov určených pre retailový segment na slovenskom trhu. Rozhodujúcim parametrom pre ocenenia bol najlepší pomer výkonnosti fondu voči jeho rizikovosti...

Read more

Aktualizácia dokumentov podiel. fondov VÚB AM

16. 10. 2019

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 16.10.2019 schválilo nové znenie kľúčových informácií pre investorov a predajného prospektu Stredoeurópskeho Dlhopisového fondu. Podielové fondy, ktorých sa dotýkajú zmeny: VÚB AM Stredoeurópsky Dlhopisový fond Dokumenty boli aktualizované najmä z dôvodu zmeny popisu rizík spojených s investovaním do...

Read more

Aktualizácia dokumentov podiel. fondov VÚB AM

17. 12. 2019

Predstavenstvo VÚB AM s účinnosťou od 17.12.2019 schválilo aktualizáciu predajných prospektov všetkých podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., a aktualizáciu kľúčových informácií pre investorov fondov Active Bond Fund, Active Magnifica, Flexibilný Konzervatívny Fond, Magnifica Edícia I, Magnifica Edícia II, Magnifica Edícia III,...

Read more

EURIZON

 • We are part of the strong Eurizon group
 • Celkový majetok skupiny pod správou viac ako 400 mld. EUR
 • Global company operating in more than 15 countries
 • Expertise more than 200 portfolio managers and risk managers

Vzdelávacie videá

Investor school

Trhová analýza

Market share 18%
We manage 1,7 bln €
Number of clients 150 ths
Experience 20 rokov
Awards more than
27