Kontakt

Poštová adresa správcovskej spoločnosti:

VÚB Asset Management, správ. spol., a. s.
Mlynské nivy 1
820 04 Bratislava 24

Mapa:

Kontaktný formulár

Tu prosím podávajte len podnety, ktoré sa týkajú podielových fondov, resp. činnosti VÚB Asset Managemenet, správ. spol, a.s.. Podnety týkajúce sa Všeobecnej úverovej banky, a.s., vrátane jej produktov (bankové účty, úvery, karty a pod.) a služieb na obchodnom mieste, prosím riešte prostredníctvom kontaktov na banku https://www.vub.sk/sk/kontakt/

Informácie o postupe pri vybavovaní stažností nájdete tu